Đăng nhập | Đăng ký

Hotline
091 238 6639 | 0243 990 9597

HÀN QUỐC ĐÓN GIÁNG SINH 2019

5 ngày / 4 đêm
23-12.
12.990.000₫

THỔ NHĨ KỲ

9 ngày / 8 đêm
18-10. 08-11. 22-10. 06-12. 27-12.
29.900.000₫

Seoul – Nami – Everland (5N4D)

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
11.990.000₫

Seoul – Nami – Everland 2

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
11.990.000₫

Bali – Thiên Đường Biển Đảo

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
13.890.000₫

Thiên Đường Nghỉ Dưỡng Maldives

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
29.900.000₫

Hành Hương Về Đất Phật Ấn Độ

6 ngày / 5 đêm
Hằng ngày
25.800.000₫

Ấn Độ - Nepal

10 ngày / 9 đêm
Hằng ngày
34.500.000₫

TP.HCM / Hà Nội - Matxcova – St. Petersburg - Matxcova - Hà Nội / TP.HCM

9 ngày / 8 đêm
19-10. 26-10. 31-10. 02-11. 16-10. 23-11. 30-11.
44.900.000₫

Bangkok – Pattaya (Hàng Không VietJet Air - 4N3D)

4 ngày / 3 đêm
Hằng ngày
5.990.000₫

Bangkok – Pattaya (Hàng Không Thái Lion Air - 5N4D)

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
6.390.000₫

Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
12.500.000₫

Nagoya – Osaka - Kyoto - Hakone - Fuji Mountain – Tokyo

6 ngày / 5 đêm
Hằng ngày
33.990.000₫

Seoul – Nami – Everland

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
12.490.000₫

Seoul – Jeju – Nami – Everland

6 ngày / 5 đêm
Hằng ngày
17.990.000₫

Bắc Kinh - Thượng Hải

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
13.600.000₫