Đăng nhập | Đăng ký

Hotline
091 238 6639 | 0243 990 9597

TOUR Trung Quốc
THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - NGA MI SƠN

6 ngày / 5 đêm
Hằng ngày
16.990.000₫

NAM NINH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (bay nội địa)

6 ngày / 5 đêm
Hằng ngày
13.500.000₫

NAM NINH  – LỆ GIANG – SHANGRILA

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
13.990.000₫

Bắc Kinh - Thượng Hải

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
13.600.000₫

Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

7 ngày / 6 đêm
Hằng ngày
16.200.000₫

Hà Nội - Thượng  Hải - Hàng Châu - Ô Trấn

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
12.900.000₫

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

7 ngày / 6 đêm
Hằng ngày
16.200.000₫

Tham Quan Thành Phố Bắc Kinh

4 ngày / 3 đêm
Hằng ngày
10.500.000₫

Vũ Hán - Tây Lăng Hiệp - Thần Nông Giá (6N5D)

6 ngày / 5 đêm
Hằng ngày
17.990.000₫

Trùng Khánh - Lệ Giang - Shangri-La (6N5D)

6 ngày / 5 đêm
Hằng ngày
18.990.000₫

Trùng Khánh - Free Shopping (2N2D)

2 ngày / 2 đêm
Hằng ngày
12.990.000₫

TOUR KHÁC