Đăng nhập | Đăng ký

Hotline
091 238 6639 | 0243 990 9597

TOUR Trung Quốc
CÁP NHĨ TÂN - LỄ HỘI BĂNG ĐĂNG 6N5Đ

6 ngày / 5 đêm
21-12. 28-12.
42.990.000₫

BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 7N6Đ

7 ngày / 6 đêm
17-12. 27-12. 31-12. 12-01. 28-02. 15-03. 19-03. 29-03.
19.990.000₫

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - NGA MI SƠN

6 ngày / 5 đêm
Hằng ngày
16.990.000₫

NAM NINH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (bay nội địa)

6 ngày / 5 đêm
Hằng ngày
13.500.000₫

NAM NINH  – LỆ GIANG – SHANGRILA

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
13.990.000₫

Bắc Kinh - Thượng Hải

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
13.600.000₫

Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

7 ngày / 6 đêm
Hằng ngày
16.200.000₫

Hà Nội - Thượng  Hải - Hàng Châu - Ô Trấn

5 ngày / 4 đêm
Hằng ngày
12.900.000₫

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

7 ngày / 6 đêm
Hằng ngày
16.200.000₫

Tham Quan Thành Phố Bắc Kinh

4 ngày / 3 đêm
Hằng ngày
10.500.000₫

Vũ Hán - Tây Lăng Hiệp - Thần Nông Giá (6N5D)

6 ngày / 5 đêm
Hằng ngày
17.990.000₫

TOUR KHÁC